Kort om jujutsu

Jujutsu er en tradisjonell japansk kampkunst. De to japanske tegnene "ju" og "jutsu" kan oversettes til henholdsvis føyelig/fleksibel og teknikk/kunst.         Jujutsu hadde sin opprinnelse fra japanske samuraiskoler der krigere ble undervist i kampkunst, herunder forskjellige våpenkunster. Jujutsuteknikker ble normalt undervist som en undergren til de væpnede  systemene, og inkluderte slag, leddlåser, kvelninger og kast til bruk i nødsituasjoner dersom samuraien enten var ubevæpnet eller hadde fått ødelagt våpenet sitt. I fredstid ble jujutsu mer orientert mot sivilt bruk utenfor slagmarken. I begynnelsen av Meiji-perioden (1868-1912) ble det innført restriksjoner i forhold til å bære våpen offentlig, og som et resultat økte den ubevæpnede kampkunsten jujutsu i betydning.


Mot slutten av 1800-tallet ble spesialiserte jujutsuskoler åpnet for japanere som ikke tilhørte samuraiklassen og senere også for utlendinger.