OSI sin varslingskanal for uønskede hendelser

OSI har en varslingskanal for uønskede hendelser. OSI skal være et trygt studentidrettslag! OSI skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, trakassering og overgrep gjennom forebyggende arbeid.

Denne varslingskanalen er for alle som opplever eller er vitne til uønskede hendelser i OSI og studentidretten. Du kan varsle anonymt eller med navn.

Under finner du linken til varslingskanalen.

https://portal.mittvarsel.no/skjema/oslo-studentenes-idrettsklubb-/doBUujaReS6pb4FD.815